Projekty naukowe

Herbion at home

Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda przygotowanie przepisów i wytworzenie produktów od strony biotechnologicznej? Co sprawia, że chleb rośnie? A może macie ochotę samodzielnie zrobić jogurt, ale nie wiecie jak otrzymać jego odpowiedni smak i konsystencję? Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy do miłej lektury. Specjalnie z tej okazji stworzyliśmy oddzielną stronę, na której zamieszczane będą wskazówki jak naukowo spędzić czas w domu. Chcielibyśmy zdradzić Wam biotechnologicznego tajniki wyrobu najpopularniejszych produktów, z którymi macie kontakt codziennie. Zainteresowany? Kliknij tutaj! Zapraszamy!

 

Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków

Celem projektu było wyizolowanie ze środowiska zewnętrznego naturalnie wykorzystujących tam mikroorganizmów (bakterii i grzybów) oraz przeprowadzenie analizy dotyczącej ich zdolności do rozkładu związków niedegradowalnych (katecholu, fenolu i poli(tereftalanu etylenu), w skrócie PET), posiadających pierścienie aromatyczne i wiązania estrowe. Czytaj więcej o utylizacji ksenobiotyków tutaj.

 

Produkcja biosufaktantów przez nowo wyizolowane szczepy drożdży

Izolowane z naturalnych źródeł związki powierzchniowo czynne klasyfikowane są jako biosurfaktanty, będące przedmiotem planowanych badań. Przewaga wspomnianej klasy związków nad syntetycznymi pochodnymi jest niesamowita. Wykazują one całkowitą biodegradowalność, co w przypadku otrzymywanych metodami chemicznymi związków powierzchniowo czynnych stanowi duże wyzwanie. Zainteresowało? Przeczytaj więcej tutaj!

Projekt "PiWo". To już w naszym Kole tradycja.

Celem niniejszego projektu było zbadanie wpływu dodatku wytłoków owocowych na właściwości fizykochemiczne oraz organoleptyczne piwa pszenicznego. Wytłoki to nazwa zbiorcza na odpad przemysłu przetwórstwa owoców i warzyw, powstający w wyniku tłoczenia ww. surowców, celem otrzymania soków. Czytaj więcej...

 

 

Opracowanie metod ekstrakcji i oczyszczania wiolaceiny – wewnątrzkomórkowego związku produkowanego przez nieliczne szczepy Gram ujemnych bakterii.

Celem projektu jest opracowanie metody ekstrakcji i oczyszczania wiolaceiny, związku produkowanego wewnątrzkomórkowo przez nieliczne szczepy bakterii Gram ujemnych.

Wiolaceina jest to organiczny związek chemiczny będący pochodną indolu. Mikroorganizmy zdolne do produkcji tego związku charakteryzują się ciemnofioletowym zabarwieniem kolonii. Czytaj więcej

Otrzymanie i badanie właściwości ferromagnetycznej dyspersji nanocząstek Fe3O4 pokrytych poli(kwasem akrylowym) w tetrachlorożelazianie (III) 1-etylo-3-metyloimidiazolu oraz immobilizacja selektywnych immunoglobulin na powierzchni nanocząstek, w celu zbadania zastosowań MNPs w analizie białek

Ferrofluidy to nowoczesne nanomateriały, mające szereg coraz to nowszych i ciekawszych zastosowań m.in. w medycynie, analityce, konstrukcji elementów amortyzatorów, czy też czujników drgań sejsmicznych. Ciecze te charakteryzują się silnymi właściwościami magnetycznymi a w polu elektromagnetycznym ulegają polaryzacji i przemieszczeniu w zależności od kierunku działania pola magnetycznego. Czytaj więcej

Badanie wpływu dodatku ziemniaków jako surowca skrobiowego na właściwości fizykochemiczne oraz organoleptyczne piwa

Piwo jest jednym z najstarszych produktów biotechnologicznych wytwarzanych przez człowieka. Wśród wszystkich faz produkcji tego trunku, dwa etapy wykorzystują biokatalizatory (enzymy zawarte w słodzie oraz drożdże) do osiągnięcia pożądanego składu produktu końcowego. Czytaj więcej

Robot (pipetor / spektrofotometr)

Jednym z projektów KNB Herbion było zbudowanie prostego robota laboratoryjnego przeznaczonego do wykonywania rutynowych prac w sterylnych warunkach takich jak operowanie cieczami i praca nad hodowlami komórkowymi. Stosowanie takich robotów zwiększa wydajność pracy, precyzję i pozwala zastąpić człowieka w czynnościach niebezpiecznych. Czytaj więcej

 

 

Bioreaktor typu air-lift

Studenci naszego Koła mieli także okazję wykazać się w projektowaniu oraz konstruowaniu modelu bioreaktora typu air-lift. Posiadają one posiadają w zbiorniku dwie części wzajemnie ze sobą połączone. Sprężarka podaje przez barboter strumień powietrza lub innego gaz do jednej z części bioreaktora tzw. strefy wznoszenia, druga część bioreaktora to strefa opadania – bezpowietrzna, gdzie gęstość cieczy jest większa, ze względu na niższy współczynnik zatrzymania gazu. Taka różnica gęstości jest siłą sprawczą cyrkulacji cieczy w tego typu konstrukcjach. Bioreaktory tego typu posiadają cyrkulację wewnętrzną lub zewnętrzną. Dla prawidłowej i optymalnej pracy między fazami (gazowej i ciekłej) w bioreaktorze ważny jest stosunek przekroju części wznoszenia do części opadania. Bioreaktory typu air-lift wykorzystane są do instalacji produkcyjnych przy wytwarzaniu białek leczniczych w delikatnych komórkach zwierzęcych, leków – w tym antybiotyków, czy biomasy. Stosowane są także w efektywnej biodegradacji ścieków, jak i produkcji owadobójczych nicieni czy też hodowli mikroalg.

 

Entropia – Zapach Politechniki Warszawskiej

Entropia to pierwszy w Polsce projekt perfum przygotowanych specjalnie dla uczelni. Był to projekt bardzo złożony, nasza grupa zajmowała się nie tylko przygotowaniem samego zapachu i pracą nad nim w laboratorium, ale również projektem flakonów, opakowań, uzyskaniem wszystkich niezbędnych badań dla produktów kosmetycznych, występami w mediach i promocją perfum. Czytaj więcej

KNB Herbion

Adres
ul. Noakowskiego 3, pok. 301d
00-664 Warszawa

Telefon
(22) 234 58 02

E-mail
herbion@ch.pw.edu.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Adres
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana
Telefon
(22) 234-75-07, (22) 234-57-58
Fax
(22) 628-27-41

Instagram

Copyright © 2021 - Herbion
counter
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS