Projekty naukowe

Otrzymanie i badanie właściwości ferromagnetycznej dyspersji nanocząstek Fe3O4 pokrytych poli(kwasem akrylowym) w tetrachlorożelazianie (III) 1-etylo-3-metyloimidiazolu oraz immobilizacja selektywnych immunoglobulin na powierzchni nanocząstek, w celu zbadania zastosowań MNPs w analizie białek

Ferrofluidy to nowoczesne nanomateriały, mające szereg coraz to nowszych i ciekawszych zastosowań m.in. w medycynie, analityce, konstrukcji elementów amortyzatorów, czy też czujników drgań sejsmicznych. Ciecze te charakteryzują się silnymi właściwościami magnetycznymi a w polu elektromagnetycznym ulegają polaryzacji i przemieszczeniu w zależności od kierunku działania pola magnetycznego. Czytaj więcej

Badanie wpływu dodatku ziemniaków jako surowca skrobiowego na właściwości fizykochemiczne oraz organoleptyczne piwa

Piwo jest jednym z najstarszych produktów biotechnologicznych wytwarzanych przez człowieka. Wśród wszystkich faz produkcji tego trunku, dwa etapy wykorzystują biokatalizatory (enzymy zawarte w słodzie oraz drożdże) do osiągnięcia pożądanego składu produktu końcowego. Czytaj więcej

Robot (pipetor / spektrofotometr)

Jednym z projektów KNB Herbion było zbudowanie prostego robota laboratoryjnego przeznaczonego do wykonywania rutynowych prac w sterylnych warunkach takich jak operowanie cieczami i praca nad hodowlami komórkowymi. Stosowanie takich robotów zwiększa wydajność pracy, precyzję i pozwala zastąpić człowieka w czynnościach niebezpiecznych. Czytaj więcej

 

 

Bioreaktor typu air-lift

Studenci naszego Koła mieli także okazję wykazać się w projektowaniu oraz konstruowaniu modelu bioreaktora typu air-lift. Posiadają one posiadają w zbiorniku dwie części wzajemnie ze sobą połączone. Sprężarka podaje przez barboter strumień powietrza lub innego gaz do jednej z części bioreaktora tzw. strefy wznoszenia, druga część bioreaktora to strefa opadania – bezpowietrzna, gdzie gęstość cieczy jest większa, ze względu na niższy współczynnik zatrzymania gazu. Taka różnica gęstości jest siłą sprawczą cyrkulacji cieczy w tego typu konstrukcjach. Bioreaktory tego typu posiadają cyrkulację wewnętrzną lub zewnętrzną. Dla prawidłowej i optymalnej pracy między fazami (gazowej i ciekłej) w bioreaktorze ważny jest stosunek przekroju części wznoszenia do części opadania. Bioreaktory typu air-lift wykorzystane są do instalacji produkcyjnych przy wytwarzaniu białek leczniczych w delikatnych komórkach zwierzęcych, leków – w tym antybiotyków, czy biomasy. Stosowane są także w efektywnej biodegradacji ścieków, jak i produkcji owadobójczych nicieni czy też hodowli mikroalg.

 

Entropia – Zapach Politechniki Warszawskiej

Entropia to pierwszy w Polsce projekt perfum przygotowanych specjalnie dla uczelni. Był to projekt bardzo złożony, nasza grupa zajmowała się nie tylko przygotowaniem samego zapachu i pracą nad nim w laboratorium, ale również projektem flakonów, opakowań, uzyskaniem wszystkich niezbędnych badań dla produktów kosmetycznych, występami w mediach i promocją perfum. Czytaj więcej

KNB Herbion

Adres
ul. Noakowskiego 3, pok. 301d
00-664 Warszawa

Telefon
(22) 234 58 02

E-mail
herbion@ch.pw.edu.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Adres
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana
Telefon
(22) 234-75-07, (22) 234-57-58
Fax
(22) 628-27-41

Instagram

Copyright © 2017 - Herbion
counter
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS