Otrzymanie i badanie właściwości ferromagnetycznej dyspersji nanocząstek

Ferrofluidy to nowoczesne nanomateriały, mające szereg coraz to nowszych i ciekawszych zastosowań m.in. w medycynie, analityce, konstrukcji elementów amortyzatorów, czy też czujników drgań sejsmicznych. Ciecze te charakteryzują się silnymi właściwościami magnetycznymi a w polu elektromagnetycznym ulegają polaryzacji i przemieszczeniu w zależności od kierunku działania pola magnetycznego. Ponadto możliwe jest modyfikowanie powierzchni nanocząstek magnetycznych (MNPs) różnego rodzaju grupami funkcyjnymi a przez to również i materiałem biologicznym czy pochodzenia biologicznego (białka, enzymy, przeciwciał, DNA czy analogi kwasów nukleinowych). Dlatego też bardzo obiecujące wydaje się być zastosowanie dobrze rozdyspergowanych nanocząstek magnetycznych w nowoczesnych metodach analitycznych czy diagnostycznych dedykowanych wykrywaniu analitów ważnych pod względem klinicznym. Może to bowiem stanowić bardzo ciekawą alternatywą do metod i technik wykorzystywanych w standardowych analizach.

Naszym celem było zbadanie właściwości nanocząstek magnetycznych pokrytych polimerową warstwą poli(kwasu akrylowego) oraz podjęcie próby immobilizacji przeciwciał na powierzchni badanych nanostruktur. Udało nam się immobilizować testowe białko‒ albuminę z surowicy krwi bydlęcej (BSA) metodą cross-linkingu (schemat na zdjęciu), co było sprawdzone standaryzowaną metodą Bradforda. Następnym krokiem będzie optymalizacja warunków immobilizacji, proporcji reagentów oraz finalnie immobilizacja przeciwciał na powierzchni MNPs. Tak utworzony kompleks może posłużyć w analizie oraz oczyszczaniu białek selektywnie oddziaływujących z zastosowanymi przeciwciałami.

Projekt z Grantu Rektorskiego we współpracy z ChKN Flogiston. Badania były prowadzone w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

KNB Herbion

Adres
ul. Noakowskiego 3, pok. 301d
00-664 Warszawa

Telefon
(22) 234 58 02

E-mail
herbion@ch.pw.edu.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Adres
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana
Telefon
(22) 234-75-07, (22) 234-57-58
Fax
(22) 628-27-41

Instagram

Copyright © 2017 - Herbion
counter
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS