O nas

Short english description is attached at the bottom of this page

Koło Naukowe Biotechnologów Herbion jest organizacją zrzeszającą młodych pasjonatów nauki, w szczególności biotechnologii i nauk pokrewnych. Jego historia sięga roku 2003, kiedy to trzech studentów wówczas trzeciego roku – Michał Mroczkiewicz, Wiktor Szymański oraz Robert Ziółkowski – postanowiło zrealizować swój pomysł utworzenia organizacji dla studentów biotechnologii, w której pod wodzą opiekuna – prof. Ryszarda Ostaszewskiego z Instytutu Chemii Organicznej PAN – mogliby realizować projekty naukowe.

Pierwszym z nich było opracowanie metody wydzielania enzymu PLE (ang. pig liver esterase) z wątroby świńskiej. Przez kilkanaście lat działalności Koło zrealizowało wiele innych projektów, a także brało udział w różnych imprezach naukowych, np. Festiwalu Nauki, czy konferencjach studenckich, na których Członkowie Koła przedstawiali wyniki swoich badań. W 2013 roku z inicjatywy Członków naszego Koła oraz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstało Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza”.

Obecnie działalność Koła skupia się na kilku obszarach – są nimi popularyzacja nauki, realizacja projektów naukowych, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności Członków Koła. W ramach aktywności popularyzatorskiej prowadzimy pokazy naukowe oraz warsztaty, m.in. w ramach Uniwersytetu Dzieci, co roku przygotowujemy stanowisko na Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, a także wystawiamy się na Pikniku Edukacyjnym Politechniki Warszawskiej.

Nasze ostatnie projekty naukowe to:

  • (2019) Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków (GRANT REKTORSKI)
  • (2018) Produkcja biosufaktantów przez nowo wyizolowane szczepy drożdży (GRANT REKTORSKI)
  • (2017) Wiolaceina otrzymywana ze szczepu środowiskowego Janthinobacterium lividum (GRANT REKTORSKI)
  • (2016-obecnie) Projekt "PiWo", umożliwiający studentom rozwój naukowy i zapewnienie możliwości wykorzystania teoretycznej wiedzy biotechnologicznej w praktyce
  • (2016) Otrzymanie i badanie właściwości ferromagnetycznej dyspersji nanocząstek Fe3O4 pokrytych poli(kwasem akrylowym) w tetrachlorożelazianie(III) 1-etylo-3-metyloimidiazolu oraz immobilizacja selektywnych immunoglobulin na powierzchni nanocząstek, w celu zbadania zastosowań MNPs w analizie białek – projekt we współpracy z Chemicznym Kołem Naukowym Flogiston (GRANT REKTORSKI)


W celu ciągłego poszerzania wiedzy organizujemy wykłady z naukowcami, kilka razy do roku bierzemy udział w konferencjach naukowych, m.in. Międzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologicznym „Symbioza” i odbywamy wycieczki do zakładów produkcyjnych, w których znajdują zatrudnienie absolwenci biotechnologii. Członkowie naszego Koła biorą również udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerów STER, m. in. z autoprezentacji oraz zarządzania projektami, dzięki czemu mają okazję doskonalić również umiejętności miękkie.

 

Scientific Association of Biotechnology Students ‘Herbion’ is an organization affiliated to Faculty of Chemistry at Warsaw Uniwersity of Technology, which gathers all the students interested in biotechnology and any adjacent disciplines. It’s mission is to propagate the knowledge among the association members, children and other people, especially by organizing workshops and open-lectures with charismatic scientists. The organization also helps students to conduct their own scientific projects, that not infrequently occur to be very innovatory ideas.

KNB Herbion

Adres
ul. Noakowskiego 3, pok. 301d
00-664 Warszawa

Telefon
(22) 234 58 02

E-mail
herbion@ch.pw.edu.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Adres
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana
Telefon
(22) 234-75-07, (22) 234-57-58
Fax
(22) 628-27-41

Instagram

Copyright © 2024 - Herbion
counter
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS