O nas

Koło Naukowe Biotechnologów Herbion jest organizacją zrzeszającą młodych pasjonatów nauki, w szczególności biotechnologii i nauk pokrewnych. Jego historia sięga roku 2003, kiedy to trzech studentów wówczas trzeciego roku – Michał Mroczkiewicz, Wiktor Szymański oraz Robert Ziółkowski – postanowiło zrealizować swój pomysł utworzenia organizacji dla studentów biotechnologii, w której pod wodzą opiekuna – prof. Ryszarda Ostaszewskiego z Instytutu Chemii Organicznej PAN – mogliby realizować projekty naukowe.

Pierwszym z nich było opracowanie metody wydzielania enzymu PLE (ang. pig liver esterase) z wątroby świńskiej. Przez kilkanaście lat działalności Koło zrealizowało wiele innych projektów, a także brało udział w różnych imprezach naukowych, np. Festiwalu Nauki, czy konferencjach studenckich, na których Członkowie Koła przedstawiali wyniki swoich badań. W 2013 roku z inicjatywy Członków naszego Koła oraz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstało Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza”.

Obecnie działalność Koła skupia się na kilku obszarach – są nimi popularyzacja nauki, realizacja projektów naukowych, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności Członków Koła. W ramach aktywności popularyzatorskiej prowadzimy pokazy naukowe oraz warsztaty, m.in. w ramach Uniwersytetu Dzieci, co roku przygotowujemy stanowisko na Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, a także wystawiamy się na Pikniku Edukacyjnym Politechniki Warszawskiej.

Nasze ostatnie projekty naukowe to:

  • Konstrukcja robota, który pełnił funkcję automatycznego pipetora, a następnie został przebudowany na prosty spektrofotometr
  • Badanie wpływu dodatku ziemniaków jako surowca skrobiowego na właściwości fizykochemiczne oraz organoleptyczne piwa
  • Otrzymanie i badanie właściwości ferromagnetycznej dyspersji nanocząstek Fe3O4 pokrytych poli(kwasem akrylowym) w tetrachlorożelazianie(III) 1-etylo-3-metyloimidiazolu oraz immobilizacja selektywnych immunoglobulin na powierzchni nanocząstek, w celu zbadania zastosowań MNPs w analizie białek – projekt we współpracy z Chemicznym Kołem Naukowym Flogiston, na który został nam przyznany Grant Rektorski.


W celu ciągłego poszerzania wiedzy organizujemy wykłady z naukowcami, kilka razy do roku bierzemy udział w konferencjach naukowych, m.in. Międzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologicznym „Symbioza” i odbywamy wycieczki do zakładów produkcyjnych, w których znajdują zatrudnienie absolwenci biotechnologii. Członkowie naszego Koła biorą również udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerów STER, m. in. z autoprezentacji oraz zarządzania projektami, dzięki czemu mają okazję doskonalić również umiejętności miękkie.

KNB Herbion

Adres
ul. Noakowskiego 3, pok. 301d
00-664 Warszawa

Telefon
(22) 234 58 02

E-mail
herbion@ch.pw.edu.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Adres
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana
Telefon
(22) 234-75-07, (22) 234-57-58
Fax
(22) 628-27-41

Instagram

Copyright © 2018 - Herbion
counter
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS