Członkowie

Opiekun koła

dr inż. Robert Ziółkowski

Telefon: (22) 234 75 73
E-mail: rziolkowski@ch.pw.edu.pl

 

Członkowie zarządu

Prezes                                            Dział Nauki (Wiceprezes)
inż. Marlena Szylińska                         Mateusz Młynek

        

 

 

 

 

 

Dział Pokazów                               Dział Promocji                             Dział F
inż. Patrycja Kowalska                          inż. Klaudia Wojtachnio                    Paweł Garguliński

 

 

 

 

 

 

 

 

KNB Herbion

Adres
ul. Noakowskiego 3, pok. 301d
00-664 Warszawa

Telefon
(22) 234 58 02

E-mail
herbion@ch.pw.edu.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Adres
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana
Telefon
(22) 234-75-07, (22) 234-57-58
Fax
(22) 628-27-41

Instagram

Copyright © 2017 - Herbion
counter
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS